Kerk in actie

Kerk in actie

Ook als kerk kunt u ons helpen. Er zijn meerdere kerken die een collecte houden voor onze stichting. We zijn hier erg dankbaar voor.
Ook kunt u denken aan een actiedag, sprekers op de Jeugdvereniging of club. In de toekomst zullen er ook delegaties van kerken naar verschillende landen gaan om extra hulp te bieden vanuit onze stichting.