Bankrekening

Bankrekening

IBAN: NL39 INGB 0008 3029 06
T.n.v. Stichting Help het Doel

Tip: met online internet bankieren kunt u ook automatisch, periodiek een bedrag laten storten.

Bij voorbaat, hartelijk dank voor uw steun

 

Stichting Help het Doel wil samen met haar ambassadeurs zo actief mogelijk een maximale financiële bijdrage genereren voor het project in Moldavië. Alle giften en donaties via de website en bankrekening van stichting Help het Doel die voor het project Moldavië komen, worden doorgezet naar het project.

U kunt ook de stichting zelf steunen, door een algemene gift te doen. Zo kan de stichting ook draaiende worden gehouden en kunnen onderdelen als PR worden bekostigd.